Byty, které naplní Vaše představy
Neváhejte a vyberte si

scroll
next next

Pro výběr komerčních prostor
využijte vybírací vizualizaci

komerce B1.K1
jednotka B1.K1| komerce|143,6 m2|1NP| Dostupný
jednotka: B1.K1
komerce, 143,6 m2
1NP
Dostupný
B1.K2
jednotka B1.K2| |88,5 m2|1NP| Dostupný
jednotka: B1.K2
, 88,5 m2
1NP
Dostupný
B1.K3
jednotka B1.K3| komerce|215,2 m2|1NP| Dostupný
jednotka: B1.K3
komerce, 215,2 m2
1NP
Dostupný
D1.K1
jednotka D1.K1| komerce|68,5 m2|1NP| Dostupný
jednotka: D1.K1
komerce, 68,5 m2
1NP
Dostupný
D1.K2
jednotka D1.K2| komerce|31,8 m2|1NP| Dostupný
jednotka: D1.K2
komerce, 31,8 m2
1NP
Dostupný
D1.K3
jednotka D1.K3| komerce|62,3 m2|1NP| Dostupný
jednotka: D1.K3
komerce, 62,3 m2
1NP
Dostupný
E1.K1
jednotka E1.K1| komerce|50,5 m2|1NP| Dostupný
jednotka: E1.K1
komerce, 50,5 m2
1NP
Dostupný
E1.K2
jednotka E1.K2| komerce|62,3 m2|1NP| Dostupný
jednotka: E1.K2
komerce, 62,3 m2
1NP
Dostupný
E1.K3
jednotka E1.K3| komerce|123,1 m2|1NP| Předrezervace
jednotka: E1.K3
komerce, 123,1 m2
1NP
Předrezervace
E1.K4
jednotka E1.K4| komerce|116,7 m2|1NP| Dostupný
jednotka: E1.K4
komerce, 116,7 m2
1NP
Dostupný
background
dispozice
budova
dostupnost
cenové rozpětí
2 290 000
15 790 000
velikost
31.8 m2
215.2 m2
 

Zobrazených jednotek: 10

etapa
>
budova
>
jednotka
>
dispozice
>
podlaží
>
plocha 1)
>
termín dokončení
>
cena vč. dph
>
2 B B1.K1 komerce 1NP 143,6 m2 12/2019 10 390 000 Kč poptat
2 B B1.K2 1NP 88,5 m2 12/2019 6 425 000 Kč poptat
2 B B1.K3 komerce 1NP 215,2 m2 12/2019 15 590 000 Kč poptat
2 D D1.K1 komerce 1NP 68,5 m2 12/2019 4 990 000 Kč poptat
2 D D1.K2 komerce 1NP 31,8 m2 12/2019 2 290 000 Kč poptat
2 D D1.K3 komerce 1NP 62,3 m2 12/2019 4 490 000 Kč poptat
2 E E1.K1 komerce 1NP 50,5 m2 12/2019 3 690 000 Kč poptat
2 E E1.K2 komerce 1NP 62,3 m2 12/2019 4 490 000 Kč poptat
2 E E1.K3 komerce 1NP 123,1 m2 12/2019 Předrezervace poptat
2 E E1.K4 komerce 1NP 116,7 m2 12/2019 8 490 000 Kč poptat
Uvedené ceny nezahrnují cenu garážového stání a sklepu. Jednotková cena garážového stání je 350 000 Kč vč. DPH.
Cena sklepu je dle velikosti, jednotková cena je 36 000 Kč vč. DPH/m2.

1) Čistá podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností bytu, bez půdorysných ploch
všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu.
Všechny údaje mají informativní charakter.
Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce.
Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!
Mám zájem o
 
 
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o

* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Právní doložka

Difesa a.s., IČ: 24151882, spisová značka B 17458 vedená u Městského soudu v Praze. Společnost sídlí v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5. Veškeré informace, jakkoliv publikované na těchto stránkách, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze považovat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Veškeré plány, rozměry, plochy, zákresy nábytku, vizualizace a vyobrazení kvality a barvy povrchových materiálů mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat finální podobě a stavu dokončených nemovitostí. Společnost Difesa a.s. si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Konkrétní smluvní i obchodní podmínky budou sděleny při jednání s prodejcem nebo v sídle naší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem V Invest Development s.r.o., IČ: 06593739, spisová značka C 285073 vedená u Městského soudu v Praze,. sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. práva na přístup k osobním údajům, práva žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a mimo jiné práva na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. . Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, aby tyto mé osobní údaje byly zpracovávány i společností DIFESA a.s., IČO: 241 51 882, sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, která je vlastníkem nemovitostí budovaných v projektu JINONICKÝ DVŮR.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického a emailového kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se projektu JINONICKÝ DVŮR subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.