Byty, které naplní Vaše představy
Neváhejte a vyberte si

scroll
Projekt roku

Pro výběr jednotek
využijte vybírací vizualizaci

zpět na výběr budovyhouse
1NP
budova E - 1NP | 3× volná
2NP
budova E - 2NP | 2× 3+kk | 3× 2+kk | 1× 1+kk
3NP
budova E - 3NP | 1× 1+kk | 1× 2+kk
background
dispozice
budova
podlaží
velikost
42.40 m2
605.70 m2
 

Zobrazených jednotek: 11

Pokud se Vám zalíbila některá z nemovitostí, která je v předrezervaci, neváhejte a kontaktujte nás! Jedná se o nezávaznou rezervaci, a proto Vám rádi sdělíme podrobnosti k ní a její dostupnosti.

etapa
>
budova
>
jednotka
>
dispozice
>
podlaží
>
plocha 1)
>
cena s DPH po slevě
>
cena s DPH původní
>
2 E E1.K1 volná 1NP 91,5 m2
2 E E1.K2 volná 1NP 130,1 m2 9 361 688 Kč 9 854 408 Kč poptat
2 E E1.K3 volná 1NP 46,9 m2
2 E E2.1 3+kk 2NP 86,9 m2
2 E E2.2 2+kk 2NP 87,9 m2
2 E E2.3 1+kk 2NP 47,9 m2 6 454 606 Kč 6 794 322 Kč poptat
2 E E2.4 3+kk 2NP 102,2 m2 13 391 019 Kč 14 095 810 Kč poptat
2 E E2.5 2+kk 2NP 67,5 m2 8 373 985 Kč 8 814 721 Kč poptat
2 E E2.6 2+kk 2NP 47,7 m2 6 410 742 Kč 6 748 149 Kč poptat
2 E E3.1 1+kk 3NP 42,4 m2
2 E E3.2 2+kk 3NP 67,4 m2 8 359 575 Kč 8 799 553 Kč poptat
E1.K1 - Předrezervace
volná | 1NP | 91,5 m2
cena s DPH po slevě:
cena s DPH původní:
E1.K2 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 9 361 688 Kč
cena s DPH původní: 9 854 408 Kč
E1.K3 - Prodáno
volná | 1NP | 46,9 m2
cena s DPH po slevě:
cena s DPH původní:
E2.1 - Předrezervace
3+kk | 2NP | 86,9 m2
cena s DPH po slevě:
cena s DPH původní:
E2.2 - Předrezervace
2+kk | 2NP | 87,9 m2
cena s DPH po slevě:
cena s DPH původní:
E2.3 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 6 454 606 Kč
cena s DPH původní: 6 794 322 Kč
E2.4 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 13 391 019 Kč
cena s DPH původní: 14 095 810 Kč
E2.5 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 8 373 985 Kč
cena s DPH původní: 8 814 721 Kč
E2.6 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 6 410 742 Kč
cena s DPH původní: 6 748 149 Kč
E3.1 - Předrezervace
1+kk | 3NP | 42,4 m2
cena s DPH po slevě:
cena s DPH původní:
E3.2 - Dostupný
cena s DPH po slevě: 8 359 575 Kč
cena s DPH původní: 8 799 553 Kč
Uvedené ceny nezahrnují cenu garážového stání a sklepu. Jednotková cena garážového stání je 450 000 Kč vč. DPH.
Cena sklepu je dle velikosti, jednotková cena je 35 000 Kč/m2 bez DPH.

1) Podlahová plocha jednotky jest vypočtena dle 366/2013 Sb.
Všechny údaje mají informativní charakter.
Závazná je pouze smluvní dokumentace prodejce.
Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!
Mám zájem o
 
 
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku, informovat se na možnosti financování a při uvedení bytů do prodeje být mezi prvními, kteří obdrží konkrétní nabídku? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o

* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Chcete se dozvědět více o projektu, či konkrétní nemovitosti, sjednat si schůzku nebo se informovat na možnosti financování? Kontaktujte nás!

 
Mám zájem o
* Takto označené položky jsou povinné.
Informace o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji naleznete ZDE.
 

Právní doložka

Difesa a.s., IČ: 24151882, spisová značka B 17458 vedená u Městského soudu v Praze. Společnost sídlí v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5. Veškeré informace, jakkoliv publikované na těchto stránkách, jsou nezávazné marketingové informace obecné povahy, které nelze považovat jako nabídku na uzavření smlouvy ani se jich nelze dovolávat. Veškeré plány, rozměry, plochy, zákresy nábytku, vizualizace a vyobrazení kvality a barvy povrchových materiálů mají ilustrativní charakter a nemusejí zcela odpovídat finální podobě a stavu dokončených nemovitostí. Společnost Difesa a.s. si vyhrazuje právo na jejich změnu bez předchozího upozornění. Konkrétní smluvní i obchodní podmínky budou sděleny při jednání s prodejcem nebo v sídle naší společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem V Invest Development s.r.o., IČ: 06593739, spisová značka C 285073 vedená u Městského soudu v Praze,. sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. práva na přístup k osobním údajům, práva žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a mimo jiné práva na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. . Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Beru na vědomí, že souhlas mohu kdykoliv odvolat. Souhlasím s tím, aby tyto mé osobní údaje byly zpracovávány i společností DIFESA a.s., IČO: 241 51 882, sídlem v ul. Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, která je vlastníkem nemovitostí budovaných v projektu JINONICKÝ DVŮR.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely telefonického a emailového kontaktování a zasílání obchodních a marketingových sdělení týkajících se projektu JINONICKÝ DVŮR subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů písemně zašle na adresu sídla správce informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

{ iconGarantovaný nájem